Çin Evrak Tasdik İşlemleri

Evrak Tasdik İşlemi Nasıl Yapılır?

Evrak tasdik işlemi, belgenin üzerindeki imzanın orijinal olduğunu, belgeyi imzalayan, onaylayan kişinin görevini doğrulamak için resmi bir belgenin resmiyet kazandırmak, evrakın yasal olduğunu belirtmek amacıyla başka ülkede de geçerli olmasını sağlamak için yapılan bir uygulamadır. Ülkelerin kendilerine göre tasdik işlemi prosedürleri bulunabilmektedir.

Çin Konsolosluğu, Çin’e gönderilmesi gereken ve konsolosluğun yönetiminde bulunan bölgelerden alınan her türlü resmi evrak onaylarını kabul etmektedir. Evrak tasdik işlemlerinin onaylanma süresi 7 işgünüdür. Çin evrak tasdik işlemi onay süreci toplamda iki farklı aşamadan oluşmaktadır.

Şahsi Evraklar: Şahsa ait resmi belgeler örneğin; sabıka kaydı, nüfus kayıt örneği, pasaport, kimlik, diploma, banka hesap dökümü, tapu, öğrenci belgesi, doğum belgesi gibi evrakların tasdik işlemleri.

Ticari Evraklar: Bir kuruma ait veya bir işle ilgili olan resmi ve ticari belgeler örneğin; faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, şirket banka hesap dökümü, atama mektubu, referans mektubu gibi evrakların tasdik işlemleri. Çin evrak tasdik işlemi onay aşamaları şu şekildedir:

Tasdik edilmesi istenen belge, yeminli tercüman tarafından Çince veya İngilizce olarak tercüme edilmesi gerekmektedir. Tercümesi yapılan evrakın noter tarafından onaylanması gerekir. Evrak onaylanması için İstanbul Valiliği’ne gönderilir ve tasdik ettirilir. Evrak eğer Türkiye’nin diğer illerinde onaylatılmışsa yeniden İstanbul Valiliği’nde de onaylatılması gerekir. Onaylanacak evrakların birer yedek nüshası, fotokopileri alınmalıdır. Çin Konsolosluğu’na evrak tasdik işlemleri Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 10:00-12-00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Çin Evrak Tasik İşlemi Detayları

Şahsi Evrak için Başvuru: Bireysel evrak sahibi T.C. Türk vatandaşı şahsen Çin Konsolosluğu’na başvuru yapabilir veya noterden vekaletname çıkararak bir üçüncü kişiye ya da yetkili acenteyi bu iş için görevlendirebilir. Kişinin tasdik işlemi başvuru formunu internet üzerinden doldurması gerekmektedir. Nüfus cüzdanı fotokopisi veya vekaletnamenin aslı, tasdik ettirilecek belgelerin orijinalleri ve fotokopileriyle birlikte evrak tasdik işlemi başvurusu yapılabilir. Şahsi evrak tasdik işlemi onay süresi 7 işgününde sonuçlanmaktadır.

Ticari Evrak Başvuru: Ticari evrak başvuru sahibi, nüfus cüzdanı ile birlikte şahsen konsolosluğa başvuru yapabilir ya da kendisine ait şirketin imza sirküleri ile üçüncü kişileri, yetki sahibi acenteleri tasdik onayı için görevlendirebilir. Tasdik onay başvuru formunun internetten doldurulması gerekmektedir. Nüfus cüzdanı fotokopisi, yetki belgesini orijinali, imza sirkülerinin fotokopisi, tasdiki yapılacak evrakın asılları ve fotokopileri ile başvuru yapılabilmektedir. Ticari evrak tasdik onaylama süreci 7 işgünü içinde tamamlanmaktadır.

Evrak Tasdik İşlemi

Çin Başkonsolosluğu’nun sorumlu olduğu alanlardaki Çin Vatandaşı, Çin asıllı yabancıların Çin’e gönderilen resmi evraklarının örneğin; kimlik belgesi, marka belgesi, diploma, vekaletname, gayrimenkul mirası, tapu gibi resmi evrakları tasdik ettirebilirler. İstanbul’da noter ve ilgili resmi kuruluşlar tarafından evrak tasdik işleminin ardından yine İstanbul Valiliği’nde tasdik edilmeli, Çin Başkonsolosluğu’na tasdik işlemi onaylatılmalıdır. Tasdik edilecek evrakın dili İngilizce ya da Çince olmalıdır.

Noter İşlemi

Başkonsolosluk, Başkonsolosluğun sorumluluğundaki bölgelerde bulunan Çin vatandaşı, Çin asıllı yabancıların Çin’de gerçekleşen olaylara ilişkin örneğin; diploma, evlilik, doğum gibi durumlara ilişkin evrak tasdik işlemlerini yapamamaktadır. Bu kişilerin Çin’e geri dönerek ya da vekalet vermek suretiyle noter işlemi yaptırması gereklidir. Tasdik edilecek evrakın Çin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi görevlileri tarafından onaylanması gerekmektedir. Başkonsolosluğun yetki alanı içindeki bölgelerdeki Çin vatandaşlarının vekaletname, yetkilendirme yazısı, kişi sağ belgesi vb. evrak işlemleri için şahsen Başkonsolosluğa gitmesi gereklidir.

Hong Kong / Macao ile ilgili tasdik işlemleri

Hong Kong ve Macao idari bölgesi pasaportuna sahip olan ya da Hong Kong/Macao nüfus cüzdanı olan Çin Vatandaşları, yetkilendirme ya da Hong Kong/Macao avukatları tarafından hazırlanmış belgeler üzerinde imzalı olarak tasdik işlemleri için Başkonsolosluğa giderek işlem yapabilmektedirler.

Artık Çin vatandaşı olmayıp ya da uyruk değişikliği yaptırmış kişilerin yerel noter ya da resmi makamlardan noter işlemi yaparak sonra İstanbul’daki tasdik kurumlarına tasdik yaptırması, son olarak Başkonsolosluğa tasdik işlemi için başvuruda bulunmaları gereklidir.

Başkonsolosluğa noter ya da evrak tasdik işlemleri için başvuruda bulunanların, kimlik belgesi, pasaport, ilgili belgelerin fotokopilerini ibraz etmeleri gereklidir.

Çin Konsolosluğu belgelerin tercüme edilmesi işini üstlenmemektedir. Tercüme edilmesi gereken belgeler yerel mahkemelerin tanımış olduğu tercüme bürolarında tercüme yaptırabilir.

Posta yoluyla yapılan başvurular konsolosluk tarafından kabul edilmemektedir. Noter işlemleri için şahsın kendisinin başvuruda bulunması gerekmektedir.

Posta aracılığıyla yapılan başvuru işlemleri kabul edilmemektedir. Noter işlemleri için kişi kendisi başvuruda bulunmalıdır. Tasdik işlemleri vekaletlendirme yöntemi ile yaptırabilir.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu evrak tasdik işlemleri için görev alanına giren şehirler: İstanbul, Bursa, İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Yalova.

Bu şehirlerde yaşayan, çalışan kişiler konsoloslukta vize ve evrak tasdik işlemi yaptırabilmektedirler. Bu bölgelerin dışında çalışan, yaşayan kişiler vize ve evrak tasdik işlem başvurularını Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ne yapmaları gerekmektedir.

Çin Konsolosluğu Resmi Web Sitesi; istanbul.china-consulate.org