Çin Ziyaret Vizesi

Çin Ziyaret Vizesi

Çin'e aile, akraba ve arkadaşlarını ziyaret etmek amacıyla seyahat planlayan kişilerin Çin Halk Cumhuriyeti'ne giriş yapmak amacıyla alması gereken vize türü Çin Ziyaret Vizesi olarak da bilinen Çin S1 ve S2 vizesidir. Ziyaret vizesi alınırken talep edilen vize geçerlilik süresine göre bir kategori belirlenir.

Çin S1 ziyaret vizesi uzun süreli ziyaretlerde kullanılırken, Çin S2 vizesi kısa süreli aile ziyaretlerinde kullanılır. Ziyaret vizesi, Çin'de yaşayan kişiden alınacak bir davet üzerine alınır. Ziyaret vizesi ile Çin'de bulunan aile bireyi, kişinin yakını ve arkadaşlarını görmek üzere Çin'e seyahat etmesi mümkündür. Çin S1 ziyaret vizesi, 180 günden fazla bir periyod için Çin'e gidecek vatandaşlara verilir. Çin S2 ziyaret vizesinin geçerlilik süresiyse 180 günden daha azdır. Her iki kategori için de Çin vize işlemleri için konsolosluk tarafından istenen başvuru belgeleri farklıdır.

Çin S1 Ziyaret Vizesi Nasıl Alınır?

Çin S1 Ziyaret vizesi, Çin'e bir yakınını görmeye gidecek ve yanında 180 günden fazla ikamet edecek T.C. vatandaşlarının alması gereken bir vize türüdür. Çin S1 ziyaret vizesi, sahibine Çin'de ikamet hakkı tanır fakat bu ikamet hakkının kullanılabilmesi için Çin' vardıktan sonraki ilk bir ay içinde ikamet başvurusu yapılması gereklidir. Çin ziyaretçi vizesi başvuruları, Çin Konsolosluğu tarafından seçilmiş vize danışmanlığı acenteleri yardımıyla alınabilir. Ziyaret vizesi başvurusu yapabilmek için, davetiye gösterilmesi zorunludur. Çin'de yaşayan yakından, o kişinin yanına gidileceğini kanıtlar nitelikte olan bu davetiyenin, orijinal olarak sunulması zorunludur.

Çin S1 ziyaret vizesi başvurularında Çin Konsolosluğu, başvuru sahipleriyle mülakat talep eder. Bu sebeple randevu tarihinde başvuru sahibinin konsoloslukta bulunması gereklidir. Ayrıca başvuru sahibi 208 tarihi sonrasında Çin vizesi almamışsa, yani sistemde parmak izi yoksa, randevu gününde parmak izi prosedüründen geçmek zorundadır.

Çin S1 Ziyaret Vizesi Başvuru Belgeleri

Çin S1 ziyaret vizesi (uzun süreli) için hazırlanması gereken bazı başvuru belgeleri vardır. Başvuru belgeleri, istenen niteliklere uygun olarak ve eksiksiz olarak hazırlanmalı ve sunulmalıdır. Başvuru evraklarında oluşacak hatalar, başvuru sonucunu ya da başvuru değerlendirme sürecini olumsuz etkileyebilmektedir.

Pasaport:
Başvuruda kullanılacak pasaport, vize basılabilmesi için 2 boş sayfa içermelidir. Ayrıca pasaport, Çin'den dönüş tarihinden sonra 6 ay daha geçerli olmalıdır.

Fotoğraf:
Vize işlemlerinde istenen fotoğraf, beyaz arka plan üzerine çekilmeli ve yüz detaylarını açıkça göstermeli ve güncel olmalıdır.

Davetiye:
Ziyaret vizesi alabilmek için gereken en önemli belge davetiyedir. Çin'de yaşayan kişi, konsolosluğa hitaben, başvuru sahibini davet ettiğini belirtir şekilde olmalıdır.

Çin Vizesi Başvuru Formu:
Çin vize başvuru formu, başvuran kişinin kendisi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

Davet eden kişinin bilgilerini içeren dilekçe:
Davet eden Çin'deki kişinin kişisel bilgilerini ibraz eden bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Yakınlık derecesini gösteren belge:
Vize başvurusu yapan kişi ve davet eden kişi arasındaki yakınlık derecesini gösterir nitelikte bir belge, aslı ve fotokopisi olarak iki nüsha halinde sunulmalıdır.

İkametgah Belgesi:
Çin ziyaret vizesi başvurusu yapacak şahsın, kendi ülkesinde ikamet ettiği adresi gösteren ikametgah belgesi, başvuru belgesi olarak sunulmalıdır.

Kimlik kartı/ Nüfus cüzdanı fotokopisi:
Başvuru sahibinin kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı fotokopisi, ön ve arka yüzü okunaklı olacak şekilde çekilmelidir.

Adli sicil kaydı:
Kişinin herhangi bir sabıka kaydı olmadığını kanıtlaması adına bu belge talep edilir.

Banka hesap dökümü:
Ziyaret vizesi için başvuracak kişinin şahsi banka hesabında 5.000 USD ya da o dönemde denk gelen TL karşılığı olmalıdır. Banka hesap dökümü, ıslak imzalı ve kaşeli olması gerektiğinden, ATM'den alınan makbuzlar geçersizdir.

Çin S2 Ziyaret Vizesi Nasıl Alınır?

Çin S2 ziyaret vizesi, aile, akraba veya arkadaşını görmeye gidecek ve Çin'de 180 günden daha az bir süre kalacak kişilerin alması gereken bir vizedir. Kısa süreli bir ziyaret vizesi olan Çin S2 vizesi, şahsen başvuru yapılarak alınabileceği gibi aracı bir Çin vize başvuru merkezi firma yardımıyla da alınabilir. Çin S2 ziyaret vizesi, davetiye ibraz edilmeden alınamaz. Çin'de bulunan kişiden talep edilecek davetiyenin fotokopisi değil, aslı istenmektedir.

Çin kısa süreli ziyaret vizelerinde mülakat uygulaması yoktur. Mülakat, Çin Konsolosluğu yetkilileri gerek görürse söz konusu olan bir uygulamadır. Bundan dolayı, şayet başvuru sahibinin parmak izi sisteme tanımlıysa, yani başvuru sahibi 208 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bu uygulamadan daha önce geçmişse, konsolosluk randevusuna gelmekle mükellef değildir. Parmak izi beyan etmesi gereken vatandaşların konsolosluğa gitmesi gerekir. Çin kısa süreli (S2) ziyaret vizesi, oturum izni hakkı tanımamaktadır. Çin S2 vizesi için hazırlanması gereken belgeler, konsolosluğa sunulmadan önce titizlikle incelenmelidir. Evraklarda sorun yaşanması, başvurunun redle sonuçlanmasına sebebiyet verebilir.

Çin S2 Vizesi Başvuru Belgeleri

Pasaport:
2 boş vize sayfası bulunan, dönüş tarihi sonrası 6 ay daha geçerli olacak pasaport bulunmalıdır.

Fotoğraf:
2 adet biyometrik fotoğraf çekilmeli ve güncel olarak sunulmalıdır.

Davetiye:
Çin'de yaşayan kişiden alınacak davetiye, Çin'de kalınacak adresini belirtmeli ve konsolosluğa hitaben yazılmalıdır. Davetiye, aracıolmalıdır.

Çin Vize Başvuru Formu:
Başvuru formu, Çince ve İngilizce olarak doldurulabilir.

Davet eden kişinin bilgileri:
Başvuru sahibini davet eden kişinin kimlik, eğitim ve mesleki bilgilerini içeren bir dilekçe yazılmalıdır.

Banka Hesap Dökümü:
Banka hesap dökümü, kişinin hesabında 5000 USD bakiye olduğunu gösteriyor olmalıdır.

Sabıka Kaydı:
Adli sicil kaydı belgesi, kişinin daha önce bir sabıkası olup olmadığını gösterir nitelikte olmalıdır.

Çin Ziyaret Vizesi (S1, S2) Ücreti Ne Kadar?

Ziyaret vizesi için Çin Konsolosluğunun talep ettiği bir vize başvuru harcı vardır. Çin vize ücreti, S1 ve S2 kategorisi için farklı olarak belirlenmiştir. S1 ve S2 kategorisi için belirlenen Çin vize fiyatları, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki siyasi, kültürel ve diplomatik bağlara istinaden zaman zaman değişiklik gösterir. Bu sebeple, Çin Konsolosluğu'nun talep ettiği Çin vize ücreti, en doğru ve güncel olacak şekilde, konsolosluğun yetkilendirdiği vize ofisleri yardımıyla öğrenilebilir.

Çin Ziyaret Vizesi (S1, S2) Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Çin S1 vizesi başvurularının sonuçları, kategorilere göre farklı sürelerde sonuçlanır, Uzun süreli S1 ziyaret Vizesi başvuruları, belgelerde bir aksaklık, konsoloslukta yoğunluk, mülakat sebepleriyle aksamaya uğramazsa 10 iş gününde sonuçlanır. Çin kısa süreli S2 ziyaret vizesi başvurularıysa aynı etkenlerden dolayı sekteye uğramadığı takdirde 7 iş günü içerisinde sonuçlanır. Başvuru sonuçlanma sürecinde olumsuzluk yaşanmaması isteniyorsa, yapılacak başvurular resmi tatil ve hafta sonu tarihleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Başvuru değerlendirme mercii Çin İstanbul Başkonsolosluğu ve Çin Ankara Büyükelçiliği'ne ait olduğundan, başvuru ret ve onay durumunda vize danışmanlık ofislerinin herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Vize danışmanlık ofisleri, Çin ziyaretvizesi başvurusu yapacak vatandaşlara sorunsuz bir başvuru sağlama amacıyla yetkilendirilmiştir.